Chúng Tôi Là Ai

 Địa chỉ website của chúng tôi là: http://phimtructuyen.org.


Bình Luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, Phim Trực Tuyến thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng của trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách quyền riêng tư của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được chấp thuận, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận.


Phương Tiện

 Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.


Cookies

Nếu bạn để lại bình luận trên trang web Phim Trực Tuyến của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình trong cookie. Điều này nhằm giúp bạn thuận tiện hơn để không phải điền lại thông tin của mình khi để lại bình luận khác. Các cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, Phim Trực Tuyến cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và các tùy chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập kéo dài trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình kéo dài trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ Tôi”, đăng nhập của bạn sẽ được duy trì trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản chỉ ra ID bài viết của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.


Nội Dung Nhúng Từ Các Trang Web Khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng thêm theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung nhúng, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đang đăng nhập vào trang web đó.


Chúng Tôi Chia Sẻ Dữ Liệu Của Bạn Với Ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.


Chúng Tôi Lưu Giữ Dữ Liệu Của Bạn Trong Bao Lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và dữ liệu siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể nhận ra và chấp thuận bất kỳ bình luận theo dõi nào tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng). Quản trị viên trang web Phim Trực Tuyến cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.


Quyền Của Bạn Đối Với Dữ Liệu Của Mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ lại vì mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.


Nơi Dữ Liệu Của Bạn Được Gửi Đến

Các bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.