Nội dung phim

Nam diễn viên đang gặp khó khăn Chih-Wen (Michael Hui) đã nhận được một hợp đồng thô từ công ty của anh, MTV Studios. Anh ấy đã ký hợp đồng ràng buộc có thời hạn 8 năm với hãng phim và cho đến nay chỉ có một cơ hội biểu diễn trực tiếp. Chẳng bao lâu, anh nhận được một thỏa thuận tốt hơn với một công ty đối thủ, người hứa hẹn một hợp đồng 5 năm và những cơ hội tốt hơn để biểu diễn và kiếm tiền. Vì không thể bắt đầu làm việc cho công ty mới vì hợp đồng hiện tại có thời hạn 8 năm với MTV, anh và người anh trai đầy tham vọng làm khoa học của mình (Ricky Hui), với sự giúp đỡ của ảo thuật gia Shih-Chieh (Sam Hui), đã cố gắng đánh cắp hợp đồng. từ người quản lý tàn nhẫn của mình.

Mở rộng...