Hội Diễn Âm Nhạc
Xem phim
Nội dung phim

Hai học sinh trung học, hai người cách xa nhau, bí mật quyết định thử giọng cho vở nhạc kịch của trường họ. Tài năng của họ thách thức giới thượng lưu và đảo lộn thế giới của họ.

Mở rộng...