Tập trước
Tập tiếp theo
Tắt đèn
0 lượt xem

Coral, Gina và Wendy tạo dựng cuộc sống mới và tìm thấy tình yêu ở Almería. Nhưng với việc Romeo muốn trả thù, sự bình yên của họ sẽ không kéo dài lâu.

#Dự Phòng