Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Zhu Gang Ri Yao