Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Kim Eung-soo