Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Bae Yoo-ram